CƠ CẤU BỘ MÁY CÔNG TY

1. Ban giám đốc: 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc.

2. 05 Phòng ban tham mưu, chức năng:

     +) Phòng kinh doanh.

     +) Phòng hành chính nhân sự.

     +) Phòng xuất nhập khẩu.

     +) Phòng tài chính kế toán.

     +) Phòng giao nhận và bảo hành sản phẩm.

     2.1. Phòng kinh doanh gồm:

          - Bộ phận kinh doanh phụ tùng máy xây dựng

          - Bộ phận kinh doanh phụ tùng công nghiệp cho ngành khai thác mỏ

          - Bộ phận kinh doanh gián tiếp.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0941.264.111